. .

Subscribe

Statistics

Recent Articles
Last Comments
Famous Articles
Random Articles

Flickr Photos

Elross

Provádíme kompletní elektroinstalační práce v novostavbách a rekonstrukcích ve všech typech objektů občanské výstavby, komerčních prostorách a průmyslových objektech.
Klademe důraz na to, aby elektrický rozvod splňoval požadavky na:

  • bezpečnost osob,užitkových zvířat a majetku
  • provozní spolehlivost (v dáném prostředí) a kvalitu prováděných prací
  • přehlednost instalovaného rozvodu umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch
  • snadnou přizpúsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů
  • hospodárnost z hlediska investičních a provozních nákladů
    vzhled
  • zamezení nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu se sdělovacím vedením

Tyto požadavky jsou základním kritériem pro navrhování a provádění elektrických instalací. V realizovaných projektech se snažíme uplatňovat naše zkušenosti v oboru, aktuální technologie s možností využití v budoucnu, profesionální přístup. Používáme materiál a [...]

Keep Reading...

Videoukázky montáží
Obrázky z realizací
Poslední akce